Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Design MED børn

På "Design MED børn" workshoppen kan du bl.a. opleve keynote-præsentationer af Matteo Oliverio (Somethings Lab) og Janet Read (University of Central Lancashire) og Pecha Kucha-inspirerede oplæg fra 9 forskellige virksomheder og forskere.

Formålet med denne workshop er, at dele viden og erfaringer omkring metoder der anvendes til inddragelse af børn i designprocesser. Sammen vil vi identificere bedste praksis inden for tre faser af designprocessen: Før design, idégenerering og afprøvning.

Vi vil undervejs i forløbet udarbejde et visuelt overblik over metoderne, værktøjerne og erfaringerne, som anvendes ved inddragelse af børn i disse tre designfaser.

Formen vil variere mellem oplæg, gruppearbejde og længere keynotes. Hver del vil blive indledt med 2-3 korte, inspirerende præsentationer, som er visuelt båret med udgangspunkt i konkrete tilgange og erfaringer fra det at arbejde med børn i de forskellige faser.

De tre faser består af:

• Før design fase: Trendspotting, etnografi, interventioner, moodboards, undersøgelser og interviews.

• Idégenereringsfase: Idégenerering, workshop metoder, co-design processer –børn som medskabere af nye idéer.

• Afprøvningsfase: Fra konkret afprøvning af idéer, papir mock-ups og prototyper til evaluering af egentlige slutprodukter.

Præsentationerne vil blive efterfulgt af gruppediskussioner og kortlægning af erfaringer. Disse rundes af i plenum og visualiseres på en fælles skitse.

Forplejningen vil blive serveret i form af et såkaldt ”streetfood koncept”, hvilket er et ny brand, der er under udvikling ved virksomheden Kokkenhavn i Spinderihallerne.

Grundidéen er, at servere sanselig, sund og lækker mad fra et mobilt ”street kitchen”, som vil være med til at holde deltagerne aktive i løbet af hele dagen.  

Sprog: Keynote oplæggene vil foregå på engelsk. Gruppearbejdet og de mindre præsentationer foregår på dansk.

Målgruppen er designere, virksomheder og organisationer med erfaring og interesse i brugerinddragende design med børn. Der forventes mellem 30 og 50 deltagere, bestående af både partnere og ikke partnere.

På seminaret præsenteres en værktøjskasse, der indeholder en samling metodekort med viden og værktøjer til inddragelse af børn i designprocesser og en publikation om projektet ”Børn som designpartnere”.

Program:

9.00
Ankomst og “Street morgenmad”

9.30
Introduktion
Af Aviaja Borup leder af laboratoriet ”Arkitektur og Design”, Leg og Læring – Kids n' Tweens Lifestyle.

9.45
Praksis runde 1 (af 3) – Før design fase
2-3 korte cases vedr. studier med og om børn før idégenerering.

• Ida W. Winther, antropolog og lektor v. Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).
Ida W. Winther forsker primært indenfor barndom, hjemfølelse, søskendeskab og folk i bevægelse. Hendes metoder varierer fra feltvandringer og dokumentarfilm til lydoptagelser og langvarigt feltarbejde i udkantsområder.

• Lene Nielsen, Specialist i personas og lektor ved IT Universitetet i København. En persona er en beskrivelse af en fiktiv bruger. En bruger, der ikke eksisterer i virkeligheden, men som er udviklet med udgangspunkt i data fra potentielle og reelle brugere og er således stykket sammen af viden om virkelige mennesker. Lene Nielsen vil tale om personas og deres anvendelse i forbindelse med udvikling af produkter til børn.   

• Mette Pernille Larsen, Senior Concept Researcher & Mark Juul Nielsen, Insight designer, LEGO Group. De to konceptudviklere arbejder til daglig med brugerstudier i hjem- og udland, som bearbejdes til insights og senere omsættes til designidéer i Future Lab, LEGO. Disse studier spænder fra etnografiske feltstudier til co-creation sessions og afprøvning af prototyper. Mette Pernille Larsen og Mark Juul Nielsen tager udgangspunkt i en igangværende case, hvor brugerstudierne er udført i USA. Her vil de blandt andet fortælle om at få børn til at designe til deres bedste ven.

10.15
Gruppearbejde runde 1
Gruppearbejde om undersøgelser med og om børn, før design løsningrummet er defineret.
Hvad opnås på dette stadie? Fordele og ulemper ved at involvere børn før design fasen. Eksempler hvor det bidrager til processen. Eksempler hvor det ikke fungerede. Hvad kunne være gjort anderledes?

11.00
Praksis runde 2 (af 3) – Idégenerering
Tre korte cases vedr. inddragelse af børn i idé-fasen:

Robb Mitchell, Research assistant at SPIRE Centre for Participatory Innovation Research, University of Southern Denmark. Robb Mitchell is an artist and designer developing new connections between social interaction, creativity, technology and business. He will present an experiment in using homemade comics to facilitate visually based idea generating activity with young children, seeking inspiration on how to motivate the interest of children in the topic of energy saving.

• Aviaja Borup Lynggaard, PhD i interaktionsdesign og laboratorieleder for Arkitektur og Design i projektet Kids n’ Tweens Lifestyle.
Aviaja Borup Lynggaard har udviklet metoder til at inddrage børn som aktive designpartnere gennem 4 cases i løbet af det sidste års tid og vil præsentere værktøjerne til at facilitere idégenererende workshops med børn.

• Klaus Thestrup, PhD i medieleg, Underviser og forsker på VIA UC og leder af forskningsprojektet ”Verdensborgere – medieleg, digitale kompetencer og kommunikation i fremtidens dagtilbud”. Han arbejder praktisk med ”Det eksperimenterende fællesskab” som pædagogisk princip og metode, hvor børn, pædagoger og forskere sammen finder på medielege og aktiviteter for at kunne omsætte indtryk fra et globalt mediesamfund, udveksle og kommunikere med den. I disse processer konstrueres legeformer, legetøj og måder at bruge digitale medier til undersøgelsesprocesser på. 

11.30
Street food & street talk.

12.00
Gruppearbejde runde 2
Gruppearbejde omhandlende studier med og om børn i idégenereringsfasen.

Denne del indebærer kortlægning af metoder. Alle deltagere bedes medbringe eksempler på eksisterende metoder, hvis I ligger inde med sådanne. Projekt Kids n' Tweens har i løbet af projektets levetid udviklet metodekort som også vil indgå i denne workshop runde.

12.45
Keynote: Matteo Oliverio, Somethings Lab. Toy concept designer, product designer and illustrator. Matteo Oliverio designs toys that often make use of characters as an empathic means for communication with the users. He will give a talk regarding a toy design project concerning imaginary friends as well as illustrating his experiences with creative hands-on workshops. Keywords: Robots, dirt, weather, imaginary friends, child collaboration and non-tangible subjects. http://www.johnsmth.com. On a daily basis, Matteo works as a designer at LEGO Group.

13.15
Street Food og Kids n' Tweens udstilling

13.45
Praksis runde 3 (af 3) – Afprøvning
Tre korte cases vedr. prototyper, afprøvning af mock-ups og færdige produkter med børn.

• Jens Martin Steenhold, Excellent Play. Firmaets kerneydelse ligger i at teste og certificere legetøj med EU mærkningen ”Excellent Play”. Samtidig arbejder selskabet som konsulenter for legetøjs- og læringsbranchen. Testen anvendes enten direkte til blåstempling af et produkt hvilket angiver ”lege og læringsværdi” samt kommunikation af produktets styrker. Testen anvendes også som en del af produktudviklingen for producenter. Jens Martin Steenhold præsenterer et iterativ forløb, hvor test og afprøvningerne har ført til ændringer af selve produktet og endeligt kønsopdelt i måden produktet er kommunikeres på.

• Heidi Lyng & Moa Dickmark, MoHo. Når de to designere arbejder med samskabende læringsmiljøer og processer og tager de altid udgangspunkt i brugerne. MoHo mener det er essentielt at udviklingen kommer netop herfra hvis forandringerne skal forankres i praksis. MoHo vil præsentere deres erfaringer fra et  Kids n’Tweens projekt, hvor de har samarbejdet med lærere og elever om at forankre IMoLearn i undervisningen.

• Ulla Aude, DeTours, er uddannet fra Designskolen Kolding i Interaktions Design, og arbejder nu i Kunst og Designgruppen Bureau Detours, baseret i Aarhus.
Ulla vil vise eksempler på hvordan Bureau Detours faciliterer workshops for børn og unge, med en kammeratlig pædagogik, der tager de unge menneskers byd på byens rum seriøst.

14.15
Gruppearbejde runde 3 – Testning
Gruppearbejde om afprøvning med børn. Kortlægning af udfald ved at involvere børn i denne fase. Diskussion af metodevalg.

14.45 - 15.15
Keynote: Janet Read, Professor in Child Computer Interaction, University of Central Lancashire
Janet Read’s main research interests are in exploring methods to better design and better evaluate interactive products for children. Her most cited works are in the evaluation of fun and in the inclusion of children in design studies. She has a particular interest in the use of technology for writing and in the design of cool products.
http://www.uclan.ac.uk/schools/computing_engineering_physical/janetread.php

15.15 - 15.30
Afrunding ved visual sensemaker Mie Nørgaard.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 17. maj.

 

Praktisk info

Laboratorie: Arkitektur & Design
Dato 23.05.2013
Tid 09:00 - 15:30
Sted Spinderihallerne
Adresse Spinderigade 11
7100 Vejle
Se adresse på kort