Digimovez - Kvalitetsløft af idrætsundervisning ved brug af digitale hjælpemidler

Formålet med projektet Digimovez - Kvalitetsløft af idrætsundervisning ved brug af digitale hjælpemidler har været at udvikle et produkt, som understøtter, elevernes viden om motorik og deres måde at lære på ved brug af digitale hjælpemidler i forbindelse med idræt og motion. Dermed skabes en læringsplatform til idrætsfaget, som understøtter folkeskolens læringsmål for faget.

Resultatet af projektet er en platform kaldet Digimovez, hvor elever og lærere i ”et lukket rum” kan lagre og dele videoer og noter med hinanden. Dermed kan eleverne få dybere indsigt i deres egen og fælles læring gennem træning og bevægelse. Effekten af idrætsundervisningen kan herigennem dokumenteres og deles mellem elever, lærere og forældre og tilføre idræts- og sundhedsundervisningen højere kvalitet og status. 

Kombinationen af idrætsundervisning i folkeskolen og brugen af smartphones til at forbedre elevernes motorik er ny. Eleverne lærer og udvikler sig ved egen og vennernes hjælp. Anvendelsen af teknologien giver dem en chance for at fordybe sig både i undervisningen og derhjemme. 

Projektet er innovativt og kan udvikle børnenes motorik og derigennem øge deres sundhed samt fremme læringskvaliteten i idrætsundervisningen. 

Projektet er også et bud på, hvordan de politiske forventninger om øget kvalitet i undervisningen, fokus på sundhed og inddragelse af it bliver indfriet. 

Parterne i projektet fandt derfor, at et tværfagligt samarbejde mellem lærere, forskere og private aktører kan føre til et nyt produkt, som kan; 
- understøtte og dokumentere elevens viden om motorik 
- understøtte kommunikation og elevens måde at lære på ved brug af digitale hjælpemidler i forbindelse med idræt og motion 

Projektet forventes at have et stort udviklingspotentiale. Det kan bredes ud til andre dele af samfundet end idrætsundervisningen, og vil bl.a. kunne bruges af fysioterapeuter, når patienter skal have øvelser med hjem i forbindelse med genoptræning. 

Digimovez er blevet præsenteret på messer i København og London, der har været stor interesse for at få mere at vide om projektet og også for at købe det til brug i undervisningen.

Du kan se video fra projektet her.

Artikler:
Lektier for i idræt
Børn lærer idræt med smartphone
Mobiltelefonen er med til idræt
Video som læringsværktøj i idræt

Partnere i projektet:
DigiEyeZ
Tendens
Rantzausminde Skole
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
UCL

Du kan læse mere om projektet her:
Reportage fra BETT-messe i London
Kids tager til udlandet