iMo Learn

- Skoleinventar til fysisk aktivitet og læring

Pædagogisk forskning har i de senere år fokuseret på, at børn lærer bedre gennem kroppen, og er de jævnligt fysik aktive, vil det formodentlig kunne skærpe koncentrationsevnen. Samtidigt er der en gruppe elever der er mindre fysisk aktive, og derfor udgør en risikogruppe for udvikling af livsstilssygdomme. Endelig er der tegn på at den reducerede fysiske aktivitet medfører øget incidens for bevægeapparatproblemer.

Den deraf afledte forøgede opmærksomhed på fysisk aktivitet og motion stiller nye krav til de fysiske rammer med henblik på at fremme fysisk bevægelse i undervisningstiden. "Møblernes" form og placering er her centrale elementer.


Målet i projektet er derfor: 
1. At udvikle inspirerende bevægelsesvenlig skoleinventar og -møbler til fysisk aktivitet, leg og læring. 
2. At tilpasse og udvikle den pædagogiske praksis i sammenspil med de nye fysiske rammer. 
3. At teste og afprøver koncepterne, hvorigennem der afdækkes ny viden om undervisning med integreret fysisk aktivitet, leg og motion. 

Udviklingen af det nye ”bevægelige inventar” vil være med til at afprøve hypotesen; »at bevægelse i små afbræk i undervisningen og frikvartererne vil kunne fremme sundhed, trivsel og koncentration i læringsarbejdet i skolen«. 

I projektet udvikles 1-2 afprøvningsmodeller sammen med elever og lærere fra Sjølund-Hejls skole, og i et samarbejde mellem Kolding kommune, SIS Functional Furniture, Institut for Idræt og Biomekanik - SDU og Alexandra Instituttet.

Se iMo Learn-hjemmesiden her.

Du kan se video om projektet her.

Artikler:
Intelligent skolemøbel på prøve (Magasinet Skolen)
Imo Learn testes nu som hele klassesæt
iMo Learn
Nyt intelligent skolemøbel i klasseværelserne
Intelligente møbler til skoleelever

Projektets partnere:
Kolding Kommune
SIS Functional Furniture
Alexandra Instituttet
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU