MeeWee Room

Børn bruger en stor del af deres vågne tid i institutioner. Det er en verden der er præget af mange børn i samme rum, højt støjniveau, årtiers løbende personalenedskæringer, og lidt snævre indendørsrum, der ikke levner meget plads til børns udfoldelsesmuligheder.

Dette er ikke mindst et problem for aktive børn, der ofte er henvist til udendørsrum, når legen præges af bevægelse, sansning og fantasi. Der er derfor et stort behov for nytænkning af de indendørs børnemiljøer i vor tids institutioner.

Visionen med dette projekt er, at give et bidrag ind i en institutionsverden, som i stor grad har et behov for ideer til nytænkning, nye input og ny inspiration ved indretningen af indendørsrum. 

Den Sønderjyske Idrætsinstitution ønsker at indrette et sanserum i institutionen, som understøtter børnehavens pædagogik, hvorved der lægges op til en ny form for sanse- og værerum, som idet de ikke er statiske, kontinuerligt understøtter børnenes kreativitet og innovationskompetence. 

Partnere
Udviklingsprojektet ønskes gennemført i et samarbejde med firmaet Madsen og Hjernøe, som har specialiseret sig i brugen af musik og fortælling i børns udvikling og dannelse samt firmaet TRESS, som er landets førende indenfor rekvisitter til idræt og bevægelse, men som herudover andet har specialiseret sig i indretning af rum til sansning og bevægelse. Begge firmaer er partnere i KidsnTweens. 

Projektet 
Det pædagogiske mål er, at børnene selv lærer at tage styring og ansvar for de aktiviteter, de sætter i gang, men at de herudover også er med til at udvikle nye aktiviteter med henblik på at styrke såvel deres ansvarlighed som deres handlekompetence og at de lærer at tænke innovativt i forhold til at udvikle nye aktiviteter sammen. 

Kidsntweens har som et af sine indsatsområder at være med til at sætte nye standarder for indretning af institutioner og skoler, ligesom man har en forudsætning for de projekter man går ind i, at de skal bidrage til både at udvikle børns fysisk og motorik men også deres skabertrang. 

Vi ser en spændende mulighed i, at man i den sønderjyske idrætsinstitution kunne have det potentiale, der skal til, for at skabe et projekt, der kan være med til at sætte nye standarder for indretning med henblik på at styrke børns fysik, motorik, kreativitet og innovationsevne. 

Samarbejdet mellem producenter af historiefortælling og producenter af idrætsrekvisitter og rumindretning skal med udgangspunkt i den nyeste viden om børn føre til nye og hidtil ukendte måder at indrette sansestimuleringsrum på, hvor børnene er aktive og skabende.

Udviklingen af denne nye type rum havde ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke Kidsntweens projektet kunne understøtte det positive og konstruktive samarbejde, der er opstået mellem de forskellige interessenter i projektet.

De involverede firmaer udtrykker, at de nye produkter vil have stor forretningsmæssigt potentiale for derigennem at kunne være med til at ansætte 2-4 personer mere i de involverede virksomheder.

Du kan se video fra projektet her.

Partnere i projektet:
Madsen & Hjernø
TRESS
UCL
Den Sønderjyske Idrætsinstitution

Projektbeskrivelse
Præsentation fra indledende workshop