Magtens spor

Formålet med Magtens Spor har været at styrke kulturarven i regionen via fortællinger om regionens konge- og dronningehistorier.

Tre attraktioner har deltaget i dette pilotprojekt: Kongernes Jelling, Nyborg Slot og Koldinghus. Fælles attraktionerne er, at de hver gemmer på spændende fortællinger om kongemagten gennem tiden. Begyndende med vikingetiden ved Kongernes 
Jelling, gennem Danehof på Nyborg Slot til Renæssancen på Koldinghus. 

Resultatet er en fortælling, der knytter de tre partnere sammen. Projektet består af et manuskript, som samler de tre attraktioners fortællinger om kongemagten og verdens ældste monarki i én historie. Hertil kommer et konceptskriv/en idébank, der giver input til, hvordan man kan udnytte manuskriptet tvær-medielt, på forskellige relevante platform; lige fra installationer på museerne til digitale medier som e-bøger, hjemmesider eller smartphone-/tabletbaserede læse-apps. Magtens Spors primære målgruppe er børn mellem 9 og 12 år og sekundært deres familier. 

Fortællingen er skrevet i en ”du-er-helten struktur”, hvor læseren selv er hovedperson i en episk rejse for at udrede trådene i sin egen fortid og gennem leg og interaktion kan lære om kongernes liv og verdens ældste monarki. Den forgrenede fortælling lader læseren træffe egne valg for at udrede de filtrede magtspor gennem den vestdanske kongehistorie. 

Konceptbeskrivelsen anviser desuden forskellige former for udgivelse, distribution og anvendelse af historie-fortællingerne. Der er desuden mulighed for synergi med øvrige projekter fra Leg & Læring, bl.a. Murenes Minder på Koldinghus. På sigt er det oplagt at sammentænke begge projekter som en fælles regional/national ”museums-app” og som en del af en en moderne historisk ”margueritrute” med interaktiv historieformidling til børne- og ungefamilier baseret på ny teknologi.

Partnere i projektet: 
Kongernes Jelling
Nyborg Slot
Koldinghus
Trekantområdet Danmark
Alex Uth

Filer: 
Den 24/8: Oplæg v/ Lisbeth Weitemeyer
Den 24/8: Oplæg v/ Jim Højbjerg
Den 24/8: Oplæg v/ Alex Uth

Præsentation af Magtens Spor.